Zavisni poremećaj ličnosti

zavisni pl

 

Poremećaji ličnosti predstavljaju grupu poremećaja za koje su karakteristični duboki i trajni obrasci ponašanja koji se manifestuju kao rigidna reagovanja na širok spektar životnih situacija. Kod osoba sa poremećajem ličnosti uočavaju se značajna odskakanja u sferi mišljenja, emocionalnog reagovanja i ponašanja od onoga što se opaža kao normalno u datoj sredini. Poremećaj se javlja u detinjstvu i razvija se kroz odrastanje osobe. Dijagnoza poremećaja ličnosti ne postavlja se pre 18. godine života.

Postoje 4 osnovne kliničke karakteristike koje su zajednične svim poremećajima ličnosti:

  1. nefleksibilan i maladaptivan odgovor na stres  – ponavljajući (auto)destruktivni obrasci ponašanja
  2. teškoće u radu i ljubavi
  3. problemi u interpersonalnom kontekstu – zbog nedostatka empatije i nemogućnosti da sebe vide onako kako ih druge osobe vide
  4. sposobnost da se uvuku “pod kožu”

Osobe sa zavisnim poremećajem ličnosti su osobe koje po pravilu svoje potrebe podređuju potrebama drugih ljudi. U odnosima sa njima one su pasivne, zavisne, nemaju hrabrost da iznesu svoje želje ili da se suprotstave. Imaju ogroman strah od napuštanja i činjenice da će ostati sami, jer smatraju da ne poseduju kapacitete da se brinu sami o sebi.Zbog toga često opstaju u potpuno disfunkcionalnim odnosima gde je ponekad uključeno nasilje nad njima. Pesimistični su, podložni uticaju drugih i nemaju snagu da istraju u odlukama. Više im prija da budu u submisivnoj poziciji, te zato izbegavaju poslove koji donose odgovornost. Zato im je neophodno da u donošenju odluka imaju podršku ili razuveravanje od strane drugih.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.