Tag: autizam

Posted in Dečija psihopatologija

Šta je autizam?

Autizam zapravo predstavlja spektar poremećaja (ASP). Odnosi se na grupu kompleksnih poremećaja u razvoju mozga i njegove osnovne karakteristike su: teškoće u društvenim interakcijama teškoće…

Continue Reading Šta je autizam?