Shizotipalni poremećaj

Ovaj poremećaj predstavlja neku vrstu prelaznog oblika između shizofrenije i perzistentnih poremećaja sa sumanutošću, pri čemu ova grupa nije jasno odvojena od simpleks (obične) shizofrenije niti od shizoidnog ili paranoidnog poremećaja ličnosti.

Osnovne karakteristike ovog poremećaja predstavljaju ekscentrično ponašanje, anomalije u mišljenju i afektu bez karakterističnih znakova shizofrenije (sumanute ideje, halucinacije, dezorganizovan govor i ponašanje). Obično se javlja kod ljudi koji imaju genetsku predispoziciju za shizofreniju. Nema jasnog početka bolesti.

Simptomi su različiti: neadekvatne, zaravnjene ili uzdržane emocije, socijalno povlačenje, čudno, neobično i nastrano ponašanje i spoljni izgled, neodređen i metaforičan govor ali bez rasula misli (prisutno kod shizofrenije), verovanje u telepatiju, „šesto čulo“. Mogu se javiti sumnjičavost i paranoidnost, neobična iskustva u sferi percepcije. U detinjstvu obično postoji preokupacija bizarnim sadržajima.

Simptomi su veoma blizu shizofreniji ali se taj kvalitativni skok ipak ne dešava.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.