Savetovanje

Šta je savetovanje? Psihoterapija i savetovanje se često pominju zajedno, međutim iako slični, postoje značajne razlike između ove dve vrste podrške. Savetovanje se odnosi na pružanje podrške i pomoći klijentu zbog nekog kratkoročnog ili fokusiranog problema od strane psihološkog savetnika. Najčešće se bavi poboljšanjem strategija komunikacije, pronalaskom adekvatnijih rešenja u zavisnosti od konteksta iz kog klijent potiče, pružanjem podrške u donošenju odluka i slično… Međutim, važno je znati da iako se ovaj način pružanja pomoći naziva psihološko savetovanje, ono ne podrazumeva davanje gotovih rešenja. Kao i u psihoterapiji, i ovde je najvažniji odnos koji savetnik i klijent izgrade, i kroz koji zajednički dolaze do rešenja određenih problema. Zbog svoje usmerenosti na jedan ili mali broj konkretnih problema, savetovanje je vremenski kraće od psihoterapije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.