Piromanija

piromanija

 

Ovo je poremećaj iz grupe poremećaja kontrole impulsa i navika. Poremećaji kontrole impulsa i navika odnose se na postupke koji se odvijaju bez racionalne motivacije i karakterišu se gubitkom ili nedostatkom kontrole u određenim situacijama.  Ljudi koji pripadaju kategoriji ovih poremećaja ne mogu da se odupru nagonu da urade nešto štetno (po sebe ili druge). Pre nego što izvrše ono na šta ih impulsi navode imaju doživljaj tenzije, dok kada to ispune imaju osećaj zadovoljstva.

Piromanija predstavlja namerno podmetanje požara koje se ponavlja. Pre podmetanja požara osoba oseća tenziju, uzbuđenje, a tokom podmetanja ili učestvovanje u aktivnost gašenja, kao i nakon toga osoba oseća zadovoljstvo i olakšanje. U osnovi ovog poremećaja nalazi se fascinacija i znatiželja prema vatri kao i aktivnostima vezanim za nju.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.