Kod nediferencirane shizofrenije postoje obeležja više tipova bolesti (podtipova shizofrenije), ali bez jasne dominacije jednog tipa.