Osobe koje imaju ovaj poremećaj imaju simtome anksioznosti i depresije. Nekad dominiraju simptomi anksioznosti, nekada dominiraju simptomi depresije. Najčešće prisutni simptomi su:

 • napetost
 • nervoza
 • razdražljivost
 • neraspoloženje
 • poremećeno spavanje
 • pesimizam
 • loša koncentracija
 • zaboravnost
 • zamaranje
 • gubitak energije

Ovaj poremećaj je češći kod žena. Simptomi variraju od osobe do osobe, zavise od sklopa ličnosti i otpornosti na probleme.

Terapija:

 • Psihoterapija – kognitivno bihejviralna terapija
 • Medikamenti: anksiolitici, antidepresivi