Kleptomanija

kleptoman 2

 

Ovo je poremećaj iz grupe poremećaja kontrole impulsa i navika. Poremećaji kontrole impulsa i navika odnose se na postupke koji se odvijaju bez racionalne motivacije i karakterišu se gubitkom ili nedostatkom kontrole u određenim situacijama.  Ljudi koji pripadaju kategoriji ovih poremećaja ne mogu da se odupru nagonu da urade nešto štetno (po sebe ili druge). Pre nego što izvrše ono na šta ih impulsi navode imaju doživljaj tenzije, dok kada to ispune imaju osećaj zadovoljstva.

Kleptomanija se kao poremećaj odnosi na nemogućnost osobe da se odupre impulsu da nešto ukrade. Obično se kradu stvari koje nemaju nikakvu značajnu novčanu vrednost niti su potrebni osobi za ličnu upotrebu. Zbog toga nakon krađe osoba ove predmete vraća, daje drugima ili ih drži negde skrivene (ne koristi ih).  Pre samog čina krađe pojavljuje se rastuća tenzija, a nakon samog čina osoba oseća zadovoljstvo bez griže savesti i kajanja. Kleptomani uvek kradu sami, to je usamljenička aktivnost.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.