Intermitentni ekspolozivni poremećaj

ANGER-DISORDER-facebook

 

Ovo je poremećaj iz grupe poremećaja kontrole impulsa i navika. Poremećaji kontrole impulsa i navika odnose se na postupke koji se odvijaju bez racionalne motivacije i karakterišu se gubitkom ili nedostatkom kontrole u određenim situacijama.  Ljudi koji pripadaju kategoriji ovih poremećaja ne mogu da se odupru nagonu da urade nešto štetno (po sebe ili druge). Pre nego što izvrše ono na šta ih impulsi navode imaju doživljaj tenzije, dok kada to ispune imaju osećaj zadovoljstva.

Intermitentni ekspolozivni poremećaj odnosi se na gubitak kontrole nad agresivnim impulsima. Kada je preplave agresivni impulsi osoba napada ljude ili uništava okolinu i imovinu. Nastupanje ovih simptoma javlja se u roku odnekoliko minuta ili sati i prestaje spontano i brzo se prekida. Posle svake epizode besa, osoba pokazuje znake iskrenog kajanja. Ovaj poremećaj zastupljeniji je u muškom delu populacije.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.