Disocijalni (antisocijalni) poremećaj ličnosti

antisocial-jpg

 

Poremećaji ličnosti predstavljaju grupu poremećaja za koje su karakteristični duboki i trajni obrasci ponašanja koji se manifestuju kao rigidna reagovanja na širok spektar životnih situacija. Kod osoba sa poremećajem ličnosti uočavaju se značajna odskakanja u sferi mišljenja, emocionalnog reagovanja i ponašanja od onoga što se opaža kao normalno u datoj sredini. Poremećaj se javlja u detinjstvu i razvija se kroz odrastanje osobe. Dijagnoza poremećaja ličnosti ne postavlja se pre 18. godine života.

Postoje 4 osnovne kliničke karakteristike koje su zajedničke svim poremećajima ličnosti:

  1. nefleksibilan i maladaptivan odgovor na stres  – ponavljajući (auto)destruktivni obrasci ponašanja
  2. teškoće u radu i ljubavi
  3. problemi u interpersonalnom kontekstu – zbog nedostatka empatije i nemogućnosti da sebe vide onako kako ih druge osobe vide
  4. sposobnost da se uvuku “pod kožu”

Osobe sa antisocijalnim poremećajem ličnosti su obično upadljive po svom neslaganju sa važećim socijalnim normama i njihovom kršenju. Ovaj poremećaj javlja se obično pre 15. godine. Od najranijeg detinjstva ove osobe pokazuju hladnoću u emocionalnim odnosima i ponašanju prema drugima. Nemaju kapacitet za empatiju i razumevanje drugih ljudi. Nemaju osećanje krivice niti kajanja zbog čega su drugi uvek krivci. Već u adolescentnom periodu upadljiva su ponašanja kojim ugrožavaju sopstvenu i tuđu sigurnost. Egocentrični su, manipulativni i skloni lažima. Ne poštuju bilo kakva pravila i često su u sukobu sa autoritetom. Zbog toga osobe sa ovim poremećajem često u svojoj istoriji imaju boravak u kazneno-popravnom domu ili zatvoru. U odnosima sa drugim ljudima skoni su iskorišćavanju drugih i parazitskom načinu života. Imaju izrazito nisku toleranciju na frustraciju zato su često skloni agresivnom ponašanju i nasilju. Sposobnost da predvide posledice datog ponašanja je umanjena. Nesposobni su da istinski vole, i da se posvete, zbog toga ne mogu da održe trajne veze. Promiskuitetni su, ali skloni i zlostavljanju bračnog partnera i deteta. Već od ranog detinjstva ispoljavaju neadekvatna ponašanja poput bežanja od kuće, laži, varanja, konzumacije psihoaktivnih supstanci, a kasnije i kriminalno ponašanje i patološko laganje.

2 thoughts on “Disocijalni (antisocijalni) poremećaj ličnosti

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.