Kako efikasno učiti?

O učenju su napisane mnoge knjige i postoji bezbroj saveta o tome kako treba učiti da bi postigli što bolje rezultate i bili maksimalno efikasni u ovoj aktivnosti. Naravno, prilikom saveta treba im...