Category: Dečija psihopatologija

Posted in Dečija psihopatologija

Šta je autizam?

Autizam zapravo predstavlja spektar poremećaja (ASP). Odnosi se na grupu kompleksnih poremećaja u razvoju mozga i njegove osnovne karakteristike su: teškoće u društvenim interakcijama teškoće…

Continue Reading Šta je autizam?
Posted in Dečija psihopatologija

Hiperaktivni poremećaj (ADHD)

Hiperaktivni poremećaj predstavlja poremećaj za koji su karakteristični nedostatak pažnje, hiperaktivnost i impulsivnost.  Ovaj poremećaj ima dugoročan uticaj na razne sfere detetovog života (odnos sa…

Continue Reading Hiperaktivni poremećaj (ADHD)