Anorexia nervosa

anorexia2

 

Anorexia nervosa predstavlja poremećaj čiji se osnovni simptom odnosi na  patološki strah od debljine i poremećenu telesnu shemu. Pored toga javljaju se i poremećaji raspoloženja, opažanja, ponašanja (vezanog za ishranu). Ovaj poremećaj se u više od 90% slučajeva javlja kod žena i to najčešće u periodu od 13. do 18. godine.

Anorexia potiče od dve grčke reči an – bez i oreksi – apetit. Ipak, anoreksia predstavlja voljno samoizgladnjivanje a ne bukvalni nedostatak apetita. Ovaj poremećaj predstavlja sindrom koji se sastoji iz sledećih simptoma:

  • patološki strah od unosa hrane i posledične debljine
  • ponašanja kojima osoba nastoji da redukuje telesnu težinu znatno ispod minimalne normalne (restrikcija unosa hrane, samoizazvana povraćanja i prolivi, naporni fizički treninzi)
  • poremećena percepcija sopstvene telesne građe (ove osobe sebe uvek doživljavaju kao debele ili kao da imaju viškove)

Anorexia nervoza je vrlo ozbiljan poremećaj. Ukoliko se ne leči može dovesti do smrtnog ishoda kao posledicu iscprljenosti ili čak suicida.

Terapija:

  • Psihoterapija – kognitivno bihejvioralna terapija
  • Medikamenti – antidepresivi, anksiolitici