Anankastični (opsesivno – kompulzivni) poremećaj ličnost (OKPL)

Poremećaji ličnosti predstavljaju grupu poremećaja za koje su karakteristični duboki i trajni obrasci ponašanja koji se manifestuju kao rigidna reagovanja na širok spektar životnih situacija. Kod osoba sa poremećajem ličnosti uočavaju se značajna odskakanjau sferi mišljenja, emocionalnog reagovanja i ponašanja od onoga što se opaža kao normalno u datoj sredini. Poremećaj se javlja u detinjstvu i razvija se kroz odrastanje osobe. Dijagnoza poremećaja ličnosti ne postavlja se pre 18. godine života.

Postoje 4 osonovne kliničke karakteristike koje su zajednične svim poremećajima ličnosti:

  1. nefleksibilan i maladaptivan odgovor na stres  – ponavljajući (auto)destruktivni obrasci ponašanja
  2. teškoće u radu i ljubavi
  3. problemi u interpersonalnom kontekstu – zbog nedostatka empatije i nemogućnosti da sebe vide onako kako ih druge osobe vide
  4. sposobnost da se uvuku “pod kožu”

Anankastični poremećaj ličnosti je poremećaj koga karakterišu rigidnost, tvrdoglavost i perfekcionizam. Ovi ljudi su u socijalnim odnosima kruti. Njihov životni stil karakteriše poštovanje reda, okupiranost pravilima i detaljima, preterana pedantnost. Prilikom donošenja odluka anksiozni su i ambivalentni jer se plaše greške. Nemaju smisao za humor. Zahtevaju da se njihova pravila životnog funkcionisanja prihvate bez odstupanja. Bilo šta što preti da naruši takav životni poredak izaziva anksioznost. Mogu biti u stabilnim bračnim odnosima ali imaju malo prijatelja. Često im se nameću neprijatne misli i impulsi koje “poništavaju” ponavljajućim ritualima.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.